Bucks and Spurs
Gödsel. Boken för alla odlare.

Gödsel. Boken för alla odlare.


En bok om grunden till all odling, nämligen gödsel. Vill du ge din trädgård och de växter du planterar bästa möjliga förutsättning att frodas och utvecklas? I denna vackra och maffiga bok hittar du inspiration och konkreta råd om när och hur du ska gödsla – och med vad. Författaren, Tina Råman, lyfter fram gamla beprövade gödselmetoder och visar hur du kan odla resurseffektivt och miljösmart.
Form Justine Lagache, foto Ewa-Marie Rundquist.
198 SEK